Google Maps no mei KML Support

Op sokke tiden wit ik dat ik in geek bin! Hjoed kundige it Google Code Blog krekt oan dat se no KML-bestannen stypje. "Doug, bedarje", sizze jo! Ik kin net! Ik bin frjemd! Wêr't jo eartiids punten op in kaart programmearje moasten, kinne jo no gewoan 'wize' op in KML-bestân en Google Maps sil it automatysk plotje op har kaart. "Ja, wis", sizze jo! Hjir is in foarbyld fan in KML