Hoe in mindful oanpak foar AI besuniget op foaroardielige datasets

AI-oandreaune oplossingen hawwe datasets nedich om effektyf te wêzen. En it oanmeitsjen fan dy datasets is beladen mei in ymplisyt biasprobleem op systematysk nivo. Alle minsken lije oan foaroardielen (sawol bewust as ûnbewust). De foaroardielen kinne elk oantal foarmen nimme: geografysk, taalkundich, sosjaal-ekonomysk, seksistysk, en rasistysk. En dy systematyske foaroardielen wurde bakt yn gegevens, wat kin resultearje yn AI -produkten dy't foaroardielen perpetuearje en fergrutsje. Organisaasjes hawwe in mindful oanpak nedich om te ferminderjen