VR's Rising Tide in Publishing and Marketing

Sûnt it begjin fan moderne marketing hawwe merken begrepen dat it foarmjen fan in ferbining mei einbrûkers de kearn is foar in suksesfolle marketingstrategy - it meitsjen fan iets dat emoasje wekt of in ûnderfining leveret hat faaks de meast bliuwende yndruk. Mei marketeers dy't har hieltyd mear wende nei digitale en mobile taktyk, is de mooglikheid om op in ynkringende manier te ferbinen mei einbrûkers fermindere. De belofte fan firtuele werklikheid (VR) as in ynkringende ûnderfining is lykwols oan