Jo ferkeap feroarje fia in multi-threaded oanpak

Ik waard útnoege om diel te nimmen oan in resinte paneldiskusje op 'e Sales Productivity Conference fan Sales Management Association yn Atlanta. De sesje wie rjochte op ferkeaptransformaasje, mei't de panelleden har gedachten en ynsjoggen levere oer best practices en krityske suksesfaktoaren. Ien fan 'e earste besprekpunten besocht de term sels te definiearjen. Wat is ferkeaptransformaasje? Is it te folle brûkt en mooglik hyped? De algemiene konsensus wie dat, yn tsjinstelling ta ferkeapeffektiviteit as ynskakeling,