Bêste praktiken foar ymplemintaasje fan opropfolgjen oer jo marketingstrategyen

Oprop folgjen is in fêststelde technology dy't op it stuit in grutte oplibbing ûndergiet. Mei de opkomst fan smartphones en de nije mobile klant wurde click-to-call-mooglikheden oantrekliker foar de moderne marketer. Dy alluere makket diel út fan wat de 16% ferheging fan jier nei jier yn ynkommende oproppen nei bedriuwen driuwt. Mar nettsjinsteande de ferheging fan sawol petearen as mobile advertinsjes, hawwe in protte marketeers noch sprongen op oprop folgjen fan in effektive marketingtaktyk en binne op