De fiif profitabele posysjes op elke merke

Yn myn eardere bedriuwslibben wie ik konsekwint fernuvere oer de kommunikaasjekloft tusken de minsken dy't de produkten makken, en de minsken dy't se ferkochten en ferkochten. As tinker en in maatskiplike probleemoplosser, soe ik altyd besykje in manier te finen om de kleau te brêgen tusken makkers en marketeers. Somtiden wiene dizze ynspanningen suksesfol, soms net. Dochs yn 'e rin fan besykje de ynderlike wurking fan op te lossen