Call To Action: Wat is in CTA? Ferheegje jo CTR!

It liket frij fanselssprekkend as jo de fraach stelle, Wat is in oprop ta aksje as CTA, mar it is faaks in miste kâns of misbrûkte kâns om lêzers, harkers en folgers djipper te driuwen yn belutsenens by jo merk. Wat is in oprop ta aksje? In oprop ta aksje is typysk as in regio fan it skerm dat de lêzer driuwt om troch te klikken om fierder mei in merk yn te gean. Somtiden is it in ôfbylding, soms gewoan in knop,