It boek dat elke Analytics-professional moat lêze

In pear jier lyn moedige myn goede freon Pat Coyle, dy't in sportmarktingsburo hat, my oan om Moneyball te lêzen. Om ien of oare reden sette ik it boek noait op myn lêslist. In pear wike lyn seach ik de film en bestelde it boek direkt, sadat ik noch djipper yn it ferhaal koe. Ik bin gjin sportman ... jo kinne ek net wêze. Ik wurd selden optein oer elk kolleezje as profesjonele