Markt en reklame foar tichtby: de technology en taktyk

Sadree't ik yn myn pleatslike Kroger (supermerk) keten rin, sjoch ik nei myn tillefoan en de app warskôget my wêr't ik myn Kroger Savings-streepjeskoade kin pop-up om te kontrolearjen, of ik kin de app iepenje om items te sykjen en te finen yn de gongen. As ik in Verizon-winkel besykje, warskôget myn app my mei in link nei ynchecken foardat ik sels út 'e auto stap. Dit binne twa