Skype op de iPad

Ik wit noch as tablets waarden beskôge as in bytsje bûten de noarm. D'r binne lykwols safolle applikaasjes dy't har brûkersinterfaces transformearje en handich op in tablet dat gedrach feroaret. Juster hjoed liet ik myn laptop thús, wylst ik nei Barnes en Noble gie. Ik brocht myn iPad derhinne en krige aardich wat wurk troch. Ek al haw ik in Thunderbolt mei in enoarm skerm, myn