Gasslang oersette?

Speedway is it plak foar my om op te gasen. Foar in tankstasjon moat ik tajaan dat se dat lytse 'ekstra' dogge foar de ûnûntkombere reis nei it tankstasjon. Foar ien draach ik myn Speedway-belonningskaart om wêr't ik 15,000 punten op opslein haw. Ik skamje my ta te jaan dat ik gjin idee haw wat dat betsjuttet, oars as sa no en dan krij ik in nutteleaze coupon foar in deli-sandwich of wat.