AtEvent-kaartscanner: Leadfangst automatisearje en ferbetterje by eveneminten

Ik gean moarn nei Chicago om in ton bedriuwen te ynterviewen op 'e Internet Retailer Conference & Exhibition. Myn standert proses hjiroer is om ynterviews troch de dei op te nimmen, oantekeningen te skriuwen, bedriuwskaartsjes te sammeljen, en dan nei myn hotelkeamer te gean as elkenien byinoar komt foar drankjes. Foardat ik wat ferjit, stjoer ik alle kontakten yn by LinkedIn en skriuw dan notysjes foar mysels oer it folgjen as dat nedich is. De kâns is grut, ik sil