XML Acronyms

XML

XML is it akronym foar eXtensible Markup Language.

In markuptaal dy't brûkt wurdt om gegevens te kodearjen yn in formaat dat sawol foar minsken as masinelêsber is.